ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΟ Α.Β.Ε.Ε.

VECHRO: No1 σε Πωλήσεις και Πιστοποιήσεις Οικολογικών Χρωμάτων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 – 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH

   (1η  Ιανουαρίου 2014-31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6654/01/ΝΤ/Β/86/1369

CHROMO_Final

ΧΡΩΜΟ ΑΒΕΕ ΙΣΟΛ 2014

——————————————————————————————————————————————————————-

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH

   (1η  Ιανουαρίου 2013-31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6654/01/ΝΤ/Β/86/1369

CHROMO-isologismos

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH

   (1η  Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6654/01/ΝΤ/Β/86/1369

CHROMO-GODSAVETHE KING

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣH

   (1η  Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6654/01/ΝΤ/Β/86/1369

001

Leave a Reply